Top
今天是:
石家莊市(shì)鹿泉區江源供水有限公司招聘農村(cūn)專業(yè)化(huà)(huà)管護人(rén)員拟聘用人(rén)員名單
發布時間:2023年06月09日
序号 所屬鄉(xiāng)鎮 村(cūn)名 姓名 性别
1 大河鎮       城東橋東隊 曹建波 男(nán)
2 城東橋西隊 李亞昆 男(nán)
3 霍寨 張亞峰 男(nán)
4 小河村(cūn) 李周 男(nán)
5 北高莊 高浩然 男(nán)
6 賈村(cūn) 李志波 男(nán)
7 杜童村(cūn) 周坤 男(nán)
8 紙(zhǐ)房頭 李向鵬 男(nán)
9 南落淩 杜素剛 男(nán)
10 中(zhōng)落淩 付利傑 男(nán)
11 北落淩 李建波 男(nán)
12 邵營 張堯 男(nán)
13 東邵營 鞏世昭 男(nán)
14 大河村(cūn) 王傑 男(nán)
15 李村(cūn)鎮         南白砂 齊靜波 男(nán)
16 同閣村(cūn) 杜江欣 男(nán)
17 李村(cūn) 李建清 男(nán)
18 百尺杆 沈玉偉 男(nán)
19 張堡 杜碩光(guāng) 男(nán)
20 王村(cūn) 張少(shǎo)華 男(nán)
21 東小壁 楊生(shēng)波 男(nán)
22 西小壁 謝浩 男(nán)
23 孟莊 張建哲 男(nán)
24 灰壁 武濤 男(nán)
25 鄧村(cūn) 徐鵬 男(nán)
26 秦莊 楊凡 男(nán)
27 鄭村(cūn) 李金(jīn)德 男(nán)
28 前東毗 張德 男(nán)
29 後東毗 張士濱 男(nán)
30 鄧莊 趙文傑 男(nán)
31 向陽 李曉鵬 男(nán)
32 宜安鎮         東焦東隊 袁凱 男(nán)
33 東焦西隊 康棟 男(nán)
34 東焦中(zhōng)隊 王利建 男(nán)
35 高台 高建勇 男(nán)
36 于莊 高雪(xuě)朋 男(nán)
37 宜安 趙樂(yuè) 男(nán)
38 牛山(shān) 楊朔 男(nán)
39 裴村(cūn) 高雪(xuě)男(nán) 男(nán)
40 嶺口 齊曉亮(liàng) 男(nán)
41 王屋 常建亮(liàng) 男(nán)
42 高家窯 封岐 男(nán)
43 東邱陵 常存 男(nán)
44 宜安鎮         永樂(yuè) 郭超 男(nán)
45 田都(dōu) 常龍飛 男(nán)
46 新寨 貢豔甯 男(nán)
47 馬山(shān) 李科信 男(nán)
48 東鮑莊 梁少(shǎo)博 男(nán)
49 西鮑莊 李賢朝 男(nán)
50 南鮑莊 馬豔紅 男(nán)
51 北鮑莊 常志斌 男(nán)
52 莊頭 齊靜福 男(nán)
53 西邱陵 常玉龍 男(nán)
54 孟嶺 馬健 男(nán)
55 黃(huáng)壁莊鎮      黃(huáng)壁莊 韓鐵(tiě)成 男(nán)
56 北白砂 康亞坤 男(nán)
57 沿村(cūn) 康浩甯 男(nán)
58 古賢 張奇 男(nán)
59 北莊 戎澤 男(nán)
60 田村(cūn) 張震 男(nán)
61 下(xià)黃(huáng)壁 宗立橋 男(nán)
62 上呂 王娟風 男(nán)
63 東升 劉程偉 男(nán)
64 上莊鎮         小李莊 梁雨 男(nán)
65 洞溝 王天賜 男(nán)
66 莊窩 賈雲峰 男(nán)
67 韓莊 劉亞南 男(nán)
68 小車(chē)行 蘇利民 男(nán)
69 鐘(zhōng)家莊 張旭強 男(nán)
70 白鹿泉鄉(xiāng)       西楊莊 楊佩 男(nán)
71 西薛莊 薛宏波 男(nán)
72 段莊 段聖安 男(nán)
73 谷家峪 谷宇航 男(nán)
74 白鹿泉 白清宇 男(nán)
75 西胡申 韓彥文 男(nán)
76 東胡申 薛慶森(sēn) 男(nán)
77 棗林 郄海濤 男(nán)
78 曹坊 趙蘅蘅 男(nán)
79 郄莊 王龍 男(nán)
80 西土門 高飛 男(nán)
81 梁莊 梁碩 男(nán)
82 水峪 聶秀強 男(nán)
83 武莊 武衛中(zhōng) 男(nán)
84 上聶莊 聶子龍 男(nán)
85 荷蓮峪 敦升 男(nán)
86 獲鹿鎮 黃(huáng)峪 武斌 男(nán)
87 杜莊 東日 男(nán)
88 獲鹿鎮 小畢村(cūn) 付鵬飛 男(nán)
89 南海山(shān) 肖恒 男(nán)
90 北海山(shān) 李良 男(nán)
91 北新城 趙建軍 男(nán)
92 石井鄉(xiāng)        石井 施騰政 男(nán)
93 北薛莊 薛亞波 男(nán)
94 張莊 張偉健 男(nán)
95 東莊 張立钊 男(nán)
96 封莊 封軍亮(liàng) 男(nán)
97 黃(huáng)岩 姚鵬飛 男(nán)
98 天井溝 杜乾 男(nán)
99 棧道(dào) 高利飛 男(nán)
100 上寨鄉(xiāng)       梁莊 董虎平 男(nán)
101 北寨 張貝 男(nán)
102 常河 武興川 男(nán)
103 銅冶鎮        西良廂 吳文奇 男(nán)
104 南李莊 郭亮(liàng) 男(nán)
105 喬門溝 張恒 男(nán)
106 北故邑 趙青 男(nán)
107 寺家莊鎮        高遷北街(jiē) 梁備 男(nán)
108 寺家莊 王林革 男(nán)
109 平北 南亞軍 男(nán)
110 西龍貴 郭軍傑 男(nán)
111 崗上 宋立京 男(nán)
112 東營西街(jiē) 劉亞周 男(nán)
113 東良政 許龍飛 男(nán)
114 西良政 李文豪 男(nán)
115 山(shān)尹村(cūn)鎮      山(shān)尹村(cūn) 韓順 男(nán)
116 南平同 李日丹 男(nán)
117 底下(xià)園 張曉然 男(nán)
118 主管網維護員 林家歡 男(nán)
119 賈建業(yè) 男(nán)
120 李瑞亭 男(nán)
121 張庚 男(nán)
122 保障供水車(chē)輛(liàng)操作 郝鵬 男(nán)
123 許強 男(nán)
124 泵站運行維護 康朋坤 男(nán)
125 何昆 男(nán)
河北千度人(rén)力資源服務有限公司  版權所有    聯系電話:0311-67365116 / 0311-83174000
地(dì)(dì)址:河北省石家莊市(shì)鹿泉區向陽北大街(jiē)188号    技術支持:完美(měi)網絡

歡迎掃碼 關注我們